Εκπαίδευση - Επιμόρφωση

Επικοινωνία της Επιστήμης
(Science Communication)

Μελέτες αναδεικνύουν τη διασύνδεση της Δημόσιας Επικοινωνίας της Επιστήμης με την αυξημένη ορατότητα της Έρευνας και τον αριθμό ετεροαναφορών των επιστημονικών δημοσιεύσεων. Επίσης, οι επιστήμονες που ασχολούνται με τη Δημόσια Επικοινωνία τείνουν να είναι ακαδημαϊκά πιο παραγωγικοί. Στο εντατικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για τη διάχυση της έρευνας αναλύονται όλα τα είδη της Eπικοινωνίας της Επιστήμης, οι τεχνικές της και τα εργαλεία της.

Δημοσιογραφία της Επιστήμης (Science Journalism)

Κύριος στόχος του εντατικού εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος είναι να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη διδακτική της Δημοσιογραφίας της Επιστήμης, προκειμένου οι ενεργοί δημοσιογράφοι, αλλά και οι φοιτητές/τριες και οι απόφοιτοι Σχολών Δημοσιογραφίας, Επικοινωνίας και Μέσων Επικοινωνίας να αποκτήσουν ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη γνώση για αυτό το γνωστικό και διδακτικό αντικείμενο. Το πρόγραμμα εξετάζει τη σύγχρονη διεπαφή Επιστήμης και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας από την άποψη των δημοσιογράφων και επαγγελματιών των μέσων επικοινωνίας, εστιάζοντας στις αλληλεπιδράσεις τους με την επιστημονική κοινότητα.

Media training

Οι επιστήμονες που επιλέγουν να επικοινωνήσουν οι ίδιοι τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, χρειάζεται να αποκτήσουν επικοινωνιακές και δημοσιογραφικές δεξιότητες για να μπορούν να απλοποιήσουν το έργο τους στην έρευνα και να μετατρέψουν την έρευνά τους σε είδηση. Χρειάζεται να γνωρίζουν πώς να προσδίδουν ειδησεογραφική αξία σε ό,τι προκύπτει μέσα στο εργαστήριό τους και να παρουσιάζουν εμπνευσμένες απλές ιστορίες για την επιστήμη. Πρόκειται για ένα εντατικό σεμινάριο κατά τη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε πραγματικές συνθήκες αλληλεπίδρασης με τα μέσα επικοινωνίας και τον κόσμο τους.

Διαχείριση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media)

Το σεμινάριο αυτό καλύπτει τις βασικές γνώσεις, χρήσεις και τάσεις στον χάρτη των κοινωνικών μέσων επικοινωνίας, αλλά και κάποιους τρόπους για να ξεκινήσετε τη χρήση τους. Κατά τη διάρκειά του θα μάθετε, εκτός από το άνοιγμα προσωπικών λογαριασμών και τη δημιουργική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πώς να οργανώσετε ένα προσωπικό ιστολόγιο (blog ή vlog) και πώς να το χρησιμοποιήσετε για να έρθετε σε επαφή με το κοινό –«στόχο» και να συνδημιουργήσετε.

Τεχνικές Δημόσιας Παρουσίασης (Public Speaking)

Όλοι εργαζόμαστε σε ένα περιβάλλον όπου η επικοινωνία και οι ικανότητες δημόσιας παρουσίασης ενός θέματος είναι απαραίτητες, ανεξάρτητα αν η παρουσίαση γίνεται σε συνάδελφο, σε μια ομάδα ή σε ένα δωμάτιο γεμάτο κόσμο σε ένα συνέδριο ή σε ψηφιακό απομακρυσμένο κοινό. Ενώ κάποιοι διαθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες, κάποιοι άλλοι είναι πιο εσωστρεφείς. Το σίγουρο είναι ότι η καθεμιά και ο καθένας θα μπορούσε να επωφεληθεί από ένα εντατικό σεμινάριο βελτίωσης των τεχνικών και ικανοτήτων δημόσιας παρουσίασης.

Είμαστε εδώ για σας

Δημιουργούμε το κατάλληλο περιεχόμενο για την προώθηση και τον διαμοιρασμό της έρευνας και της καινοτομίας στην ελληνική κοινωνία

Πειτε μας για την ερευνα σας